Xinxin Wood Industry Group (Headquarters)
Address: Room 1203, Ximei Building, Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei
Tel:+86-311-88048888
Website:www.xinxinwood.com
Service Hotline:4000-533-566

Gaocheng Xinxin Wood Industry Co., Ltd.
Address: Fudong Road, Gaocheng, Shijiazhuang

Linzhang Xinxin Wood Industry Co., Ltd.
Address: Jinfeng Street , Linzhang County, Handan, Hebei
Tel:+86-310-7880887

Xinyang Xinxin Wood Industry Co., Ltd.
Address: Zhoudang Town, Luoshan County, Xinyang Henan
Tel:+86-376-2529999

Qiandongnan Xinsen Forest Development Co., Ltd.
Address: Guiyang, Guizhou
Tel:+86-855-6223396